So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tin tức  • Chẩn đoán thử tải và Phương pháp tích hợp_ BDI Inc, USA

    Mục đích của sách hướng dẫn là tóm tắt những nguyên tắc và thủ tục cơ bản để thực hiện “Phương  pháp Tích hợp” phân loại tải trọng dựa trên số liệu thí nghiệm hiện trường. Những phương pháp được mô tả trong sách này dựa trên kinh nghiệm thu được từ những thí nghiệm thử tải cho khoảng 250 kết cấu và những đánh giá về số liệu tiếp theo. Gần 200 thí nghiệm thử tải được tiến hành đối với cầu với mục tiêu phát triển những phân loại tải trọng chính xác.
Hotline